banner_behandling_zoneterapi

Zoneterapi

  • giver en hårdt tiltrængt pause i en stresset hverdag, og har gavnlig effekt på mange af de generende spændinger og skavanker, som et menneske i et moderne samfund lider af.
  • virker fremmende på kroppens egen helbredelsesproces, idet menneskets selvhelbredende kræfter styrkes.
  • virker både fysisk afspændende og mentalt stimulerende, og kan anvendes som et redskab til at genoprette balance i krop og psyke.

Hvad er zoneterapi?

Hvis den menneskelige organisme er i ubalance kan der opstå smerter, træthed, utilpashed og egentlig sygdom.

Under og på fødderne findes et fuldstændigt kort over hele menneskekroppen. Hver del af kroppen har en zone på fødderne som kaldes en reflekszone.

Kroppens tilstand afspejles i reflekszonerne under fødderne.

Hvis der er ømhed i en reflekszone kan det hænge sammen med, at en del af kroppen ikke fungerer optimalt.

Anvendelse af zoneterapi

Zoneterapi bliver brugt til behandling af både akutte og kroniske sygdomstilstande samt til smertelindring og forebyggende behandling.

De fleste gener eller sygdomme kan påvirkes og bedres med zoneterapi, og meget kan afhjælpes helt.

Mange anvender zoneterapi, selv om de ikke har helbredsproblemer. De gør det for at vedligeholde en god sundhedstilstand, som forebyggende behandling og som styrkelse af immunforsvaret.

Behandling i praksis

En zoneterapibehandling foregår ved specielle trykkombinationer og massage på føddernes under- og overside samt på ankler.

Ved at vurdere ømheden i reflekszonen og vævets tilstand indikeres evt. ubalancer, muskelspændinger m.m. i kroppen.

Reflekszonerne behandles – derved påvirkes bla. organerne til at bedre kroppens funktion, og kroppens balance genoprettes.

Forløbet

Det er individuelt, hvor mange behandlinger der er brug for.

Generelt kan man sige, at behandlingshyppigheden aftager gennem behandlingsforløbet.

Jeg anbefaler, at de første behandlinger aftales ca. 1 gang ugentligt. Efterfølgende hver 2.-3. uge og til slut 1 gang om måneden.

Herefter vælger de fleste at fortsætte forebyggende, for at bevare bedringen, velværet og energien.

Reaktioner

Kroppen kan reagere på en zoneterapibehandling på flere måder.

Nogle typiske reaktioner er træthed, afslappethed og behagelig dyb søvn.

Der kan kortvarigt opstå en midlertidig forværring af de symptomer, der søges behandling for, før den egentlige bedring indtræffer.

Disse reaktioner forsvinder igen.

Reaktionerne opfattes som et positivt udtryk for, at zoneterapibehandlingen har effekt.